Записване за обучение ПДФ Печат Е-мейл

 

Започна набирането на новата група за курс "ПАРАМЕДИК" - 3-та степен на професионална квалификация.
Крайна дата на записване: 15.09.2023 г.
Начало на курса 16.09.2023 г.
За повече подробности може да се обадите на:
телефон:
0876 449 725
0879 864 467
0888 259 724
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

За да се запишете в курс, свържете се с ЦПО „Прогрес и Знание” на посочените в „Контакти” телефони или или пишете на ел. поща:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   преди да внесете таксата, за да проверите за налични места.

За да се запишат в курс кандидатите одобрени за обучение е необходимо:

1. Да внесете таксата за обучение по разплащателната сметка на "Прогрес и Знание" и да запазите вносната бележка.

2. Да подготвите необходимите документи:

· Документ за самоличност /Копие/

- Копие на шофьорска книжка /за професията "Парамедик/

· Копие от вносна бележка за платена такса за обучение

· Копие от завършено средно или висше образование.

· Медицинско свидетелство от личен лекар, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата

· Четири  снимки - за придобиване на степен на квалификация или една снимка - за част от професия

· Попълнен "Личен картон" по образец на МОН /попълва се на място/

· Молба заявление за участие в курс и декларация за съгласие за обработка на лични данни /попълва се на място/

 

Банкова сметка на Центъра:

„Прогрес и Знание” ЕООД

IBAN : BG90UBBS88881000640495

Bic : UBBSBGSF

Банка:  Обединена Българска Банка

Основание на превода: Такса курс /упоменава се курса и ТРИТЕ имена на курсиста/

 

Съгласно правилника на Центъра:

Чл. 33. Приемането на кандидатите за курсисти се извършва по документи и събеседване, проведено от Директора на Центъра или упълномощено от него лице.

Чл. 34. Ако учебната документация на курса предвижда полагането на входящ тест за установяване на входящото образователно и/или квалификационно равнище, Центърът организира и провежда входящ тест, но не по-късно от 3 работни дни преди началото на курса.

Чл. 35. /1/ До участие в курса се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията и са издържали успешно входния тест.

/2/ Сформират се групи от обучаеми със сходни входящи знания и умения на кандидатите.

Чл. 36. Подборът на кандидатите за курсове, организирани по заявки или възложени от потребители на кадри се извършва от заявителя като при необходимост Центъра може да окаже методическа и експертна помощ.