Помощник-инструктор по фитнес ПДФ Печат Е-мейл

"Помощник-инструктор по фитнес"- трета степен на професионална квалификация.

Курсът е подходящ за начинаещи. Не се изисква кандидатите да имат предварително проведено обучение. Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията “Помощник-инструктор по фитнес” може да заема длъжността „Помощник-инструктор по фитнес” във всички спортни организации - юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации). Помощник-инструкторът по фитнес може да се реализира професионално и в спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт,  професионални спортни клубове, или в сдружения с не стопанска цел - професионални спортни клубове, работа в сферата на спортната анимация, СПА центрове, както в Република България, така и в страните - членки на ЕС.

Лицата, които са придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Помощник-инструктор по фитнес", могат да продължат обучението си по същата специалност за придобиване на четвърта степен на професионалната квалификация по професията "Инструктор по фитнес".


Учебният план е изготвен в съответствие с приетата и утвърдена : НАРЕДБА № 54 ОТ 25 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС"

Продължителност на обучението - 960 уч. часа.

Свидетелството дава право на завършилите курсисти да практикуват професията като "Помощник-инструктор по фитнес". Свидетелството е документ, който може да бъде придобит на територията Р.България и в Европейският съюз и дава право за работа не само в България, но и в целият Европейски съюз.