Обща информация

ЦПО ”Прогрес и Знание” предлага обучения по описаните в лицензията си специалности и професии.
Начините на обучения са следните:


· Обучения за придобиване на професия - издава се Свидетелство за професионална квалификация Образец 3 -54, входящо ниво 7-ми клас;

· Обучения за ІІІ-та степен на професионална квалификация по професиите: Парамедик, Здравен асистент, Козметика, Фризорство, Маникюр-Педикюр, Офис- мениджър, Помощник инструктор по фитнес и др. - входящото ниво е завършено средно образование на успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация ІІІ-та степен Образец 3-54.

· Обучения по част от професията за придобиване на първа квалификационна степен - издава се Удостоверение Образец 3-37 за проведено обучение по част от професията, входящо ниво завършен 4-ти клас;

· Модулни обучения


Кандидатите за обучение подават в Центъра следните документи:

1. Молба-заявление за приемане за обучение в сроковете, указани в информационните материали за съответния курс;

2. Документ за самоличност;

3. Документи/дипломи, удостоверяващи входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите или копия от тях;

4. Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние, удостоверение от психодиспансер;

5. „3” броя снимки – паспортен формат;

6. Документ за платена такса или копие от вносна бележка за платена такса за обучение;

Други документи, определени в учебната документация на съответния курс.

 

 

Банкова сметка на Центъра:

„Прогрес и Знание” ЕООД

IBAN : BG90UBBS88881000640495

Bic : UBBSBGSF

Банка:  Обединена Българска Банка

Клон: СВЕТА СОФИЯ

Офис:  Люлин

Основание на превода: Такса курс /упоменава се курса и ТРИТЕ имена на курсиста/