Медицински Курсове ПДФ Печат Е-мейл

Курс за ПАРАМЕДИЦИ


ЦПО "ПРОГРЕС И ЗНАНИЕ" започна набирането на нова група за курс  "ПАРАМЕДИЦИ" 3-та степен на професионална квалификация.
За повече подробности може да се обадите на:
телефон:

0876 449 725

0888 259 724

0879 864 467

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Крайна дата на записване: 26.09.2024 г.

Начало на курса 28.09.2024 г.

Курса ще бъде съботно-неделна форма на обучение. Продължителността ще е около 1 година.

Практиката ще се проведе в ЦСМП София.

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на посочените телефони, както и на  e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Центъра за Професионално Обучение „Прогрес и Знание” е първият в гр. София лицензиран за обучение на ПАРАМЕДИЦИ:

Код : 7230301 - "Парамедик" - Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ. - 2-ра степен на професионална квалификация. -

Код : 7230302 - "Парамедик" - Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения.

3-та степен на професионална квалификация.

Курс за "Болногледачи"

ЦПО „Прогрес и Знание „  предлага и обучение и висока професионална квалификация по две много търсени и актуални професии в страните от Европейския съюз.

Документите удостоверяващи завършеното обучение са по утвърдени Образци на Министерството на образованието и са валидни в всички страни от Европейския съюз.

Код : 723 – Направление „Здравни грижи”

Код : 723020 – Професия – „Болногледач” - (2 -ра степен на професионална квалификация)

Продължителност на обучението - 660 уч. часа - около 3 месеца

Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на посочените телефони, както и на  e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Курс "Здравен Асистент"

 

ЦПО „Прогрес и Знание „  предлага и обучение и висока професионална квалификация по две много търсени и актуални професии в страните от Европейския съюз.

Документите удостоверяващи завършеното обучение са по утвърдени Образци на Министерството на образованието и са валидни в всички страни от Европейския съюз.

Код : 723 – Направление „Здравни грижи”

Код : 723010 – Професия - „Здравен асистент" (3 - та степен на професионална квалификация)

Продължителност на обучението - 960 уч. часа - около 6 месеца

 

КУРСОВЕ ПО ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Курсовете по първа медицинска/долекарска/ помощ, които предлагаме са максимално компактни, с цел лесно усвояване на знанията и уменията, като в същото време запазват разумни цени и изискват минимална инвестиция на време от страна на обучаваната група. Те са разработени така, че да бъдат максимално полезни и с дълготраен ефект, като предоставят възможност за текущо тестуване на участниците, както и периодично опресняване на вече придобитите знания и умения. Те се провеждат на достъпен език, с минимално използване на специализирана медицинска терминология от опитни медицински специалисти и инструктори.

  • ОСНОВЕН  КУРС ПО ПЪРВА  МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ / 1 ден - 8 уч. часа/

Курсът съдържа само основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-типични травми и опасни състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място.

Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ.

Курсът е подходящ за обучение на кандидат-шофьори, офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, както и като общ курс по първа долекарска помощ за всеки човек в ежедневния му живот.

  • СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /5 дни - 40 учебни часа/

Курсът е много подходящ за обучение на хора с рискови професии и дейност, работещи в потенциално опасна среда за оказване на първа медицинска помощ на работното място, обучение и подготовка на доброволците на ГДПБЗН , охранителни фирми и като основен курс по първа помощ за хора занимаващи се с рискови дейности и спорт.

Курсът има за цел да запознае участниците с първа помощ при всички типични травми и опасни състояния. Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а множеството практически упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът е с практическа насоченост и формира у участниците трайни практически умения за оказване на първа помощ. Отработват се множество симулации на реални наранявания, благодарение на които участниците затвърждават знанията си и придобиват увереност при изпълнение на отделните техники по първа помощ. Участниците получават знания и умения за осигуряване на безопасност, разпознаване на животозастрашаващи наранявания, действия по алгоритъм "А, В, С, D, E"и състояния и оказване на първа помощ до пристигане на специализиран медицински екип.

В курса са включени модули „Практическа симулация на инцидент”, които обхващат практически тренировки на терен за работа при типични инциденти – ПТП, битов инцидент, пожар, инцидент в работна обстановка и др. Работата в условия, близки до реалните, затвърждава знанията на обучаваните и ги запазва по-трайно, благодарение на атрактивността и реалистичността на симулацията.

Специализираният курс може да промени гъвкаво учебната си програма според по-специалните изисквания на фирмите поръчали обучението, в зависимост от специфичните и различни условия на труд на техните служители, както и времето на провеждане.

Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на посочените телефони, както и на  e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.