Парамедик ПДФ Печат Е-мейл

 

Парамедик


Курс за ПАРАМЕДИК! Започна набирането на новата група за "ПАРАМЕДИК" - 3-та степен на професионална квалификация.

За информация и повече подробности може да се обадите на телефони: 0876 449 725 0879 864 467 0888 259 724 e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Центъра за Професионално Обучение  „Прогрес и Знание” е първият в гр. София лицензиран за обучение на ПАРАМЕДИЦИ:

Със заповед № РД 09 1805/09.12.2011 г. на министъра на образованието, науката и младежта списъкът на професиите за професионално образование и обучение е допълнен с професията "Парамедик" със следните специалности:

Код : 723 – Направление „Здравни грижи”

Код : 72303 – Професия – „Парамедик”

Специалности :

Код : 7230301 - Парамедик - Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ.

2-ра степен на професионална квалификация. – Продължителност на обучението - 660 уч. часа.

Код : 7230302 - Парамедик - Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения.

3-та степен на професионална квалификация. – Продължителност на обучението - 960 учебни часа.

.

След  завършване на обучението се получава „Свидетелство за професионална квалификация” което е валидно както в Република България така и във всички държави от Европейския съюз.

Описание на професията

Основната задача на спешната помощ е оказване на незабавна помощ при внезапно възникнала промяна в здравословното състояние на възрастни и деца и е насочена към предотвратяване на смърт, тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено важни органи и системи, както и усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода. Парамедикът осъществява дейности по оказване на спешна помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение. Парамедикът работи самостоятелно /когато екипът е съставен само от парамедици/ или съвместно с медицински специалисти /лекари и специалисти по здравни грижи/, в зависимост от характера на поставената му задача и вида на спешния екип.

Обучението на нови кадри за нуждите на спешната медицинска помощ в България и въвеждането на тази световна практика у нас ще даде възможност да се подобри качеството на здравното обслужване при внезапно възникнали инциденти и ще допринесе за по-оптимално използване на лекарите при спешни случаи.

Завършилите с професия „Парамедик” ще могат да работят в Центровете за Спешна медицинска помощ, здравни кабинети или до болнична помощ.

При подготовката на „парамедици”, обучението е насочено главно към овладяване на знания в областта на основни медицински манипулации по време на спешната помощ на пациента.

Това обучение предназначено и подходящо за всички водачи на линейки, персонала, който ги обслужва, както и за екипите, работещи в: Национална служба по противопожарна и аварийна безопасност, КАТ- Пътна полиция ,Държ. агенция ”Гражданска защита” както и за всички служители към аварийни спасителни екипи и санитарни инструктори.

Обучението се извършва по утвърден учебен план изготвен от доказали се мед.специалисти в сферата на Спешната медицинска помощ.

Обучението по практика се провежда в Центъра за Спешна Медицинска Помощ гр.София с който Центъра за професионално обучение „Прогрес и Знание”  има сключен договор за провеждане на практическото обучение.

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията „Парамедик”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Обучението на „парамедици” за нуждите на спешната медицинска помощ в България и въвеждането на тази световна практика у нас ще даде възможност да се подобри качеството на здравното обслужване при внезапно възникнали инциденти и спешни случаи.

Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на посочените телефони, както и на  e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.