Болногледач и здравен асистент ПДФ Печат Е-мейл

Болногледач и Здравен асистент

 

 

ЦПО „Прогрес и Знание „  предлага и обучение и висока професионална квалификация по две много търсени и актуални професии в страните от Европейския съюз.

Документите удостоверяващи завършеното обучение са по утвърдени Образци на Министерството на образованието и са валидни в всички страни от Европейския съюз.

 

 

Код : 723 – Направление „Здравни грижи”

Код : 723020 – Професия – „Болногледач”

Код : 723010 – Професия - „Здравен асистент"

Курсовете се провеждат от висококвалифицирани медицински специалисти. Практическото обучение се провежда  в дом за стари хора с които ЦПО „Прогрес и Знание” има сключен договор за съвместно сътрудничество. Благодарение на това сътрудничество ние  представяме на нашите курсисти възможността за обучение реална обстановка и придобиване  на висока квалификация  по упражнявана от тях професия.

Дейностите, които здравният асистент извършва, са нормативно регламентирани с Наредба № 1 на Министерството на здравеопазването от 08.02.2011 г. (обн. ДВ, бр. 15 от 18 февруари 2011) за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Когато за обучение по професията „Здравен асистент” с придобиване на трета степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение по професиите „Гувернантка”, „Сътрудник социални дейности”, „Помощник-възпитател”, „Социален асистент” или „Болногледач”, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение.

 

Възможности за професионална реализация, съгласно НКПД в РБългария.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Здравен асистент” могат да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по Рамкова програма Е.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Здравен асистент” могат да постъпят на работа на длъжностите (професиите) от НКПД  „Здравен асистент",  „Асистент на лекар по дентална медицина”,  „Болногледач”,  „Санитар”,  „Хигиенист”, както и други длъжности.

Придобилите квалификация по професията „Здравен асистент” и „Болногледач”  могат да работят, като предоставят базови здравни грижи както в структурите на лечебните заведения, така и в общността. Здравните асистенти и Болногледачите  имат възможности за реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.