Е-Обучение ПДФ Печат Е-мейл

 

Центъра за дистанционно обучение на "Прогрес и Знание"

ВХОД

 

Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места; както и към лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове.

 

Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботни и неделни дни. Таксата включва и стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител; мултимедийни и интерактивни презентации; практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за само подготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп чрез модул е-Learning, разработен от Дирекция "Информационни технологии" на Център за  обучение "Прогрес и Знание", осигуряващ интегрирана среда за обучение.