За нас ПДФ Печат Е-мейл

 

Организацията и дейността на ЦПО „Прогрес и Знание”  са уредени с утвърден:

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПРОГРЕС И ЗНАНИЕ”

С  правилника се уреждат дейността, структурата, управлението, организацията на учебно-квалификационния процес, формите на обучение и финансирането на Центъра за професионално обучение „Прогрес и Знание”, по смисъла на чл. 20 и чл. 22, ал. 3 на ЗПОО.

Център за професионално обучение "ПРОГРЕС И ЗНАНИЕ" е лицензиран към Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) с Лицензия № 2012121008 и обучение - гр. София. В него се провежда обучение по специалносите:

1. Парамедик

  • специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“ – 2-ра степен на професионална квалификация.
  • специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ – 3-та степен на професионална квалификация.

2. Болногледач

3. Здравен асистент

4. Козметик

  • специалност „Козметика” - 2-ра степен на професионална квалификация.
  • специалност „Организация и технология на козметичните услуги” - 3-та степен на професионална квалификация.

5. Фризьор

  • специалност „Фризьорство” - 2-ра степен на професионална квалификация.
  • специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” -3-та степен на професионална квалификация.

6. Маникю и педикюр

  • специалност „Маникюрист-педикюрист” - 2-ра степен на професионална квалификация.
  • специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност” -3-та степен на професионална квалификация.

7. Помощник – инструктор по фитнес

8. Продавач – консултант

9. Офис – мениджър

10. Шивач

ЦПО ”Прогрес и Знание”  разполага със собствена материална база за обучения.

Централният ни офис и учебна зала се намират в гр. София, бул.”Царица Йоана”бл.963, офис №8 и офис №9. с удобна локация близо до метростанция „Люлин”

Там се намира и Студио за красота „ПРОГРЕСИВ” – което  ни е база за практическо обучение в сектора „Здраве и Красота”.

Курсисти на ЦПО „Прогрес и Знание”, имат реалната възможност да почувстват работната обстановка още по време на самото обучение. На територията на ЦПО провеждаме часовете за специфичната теоретична подготовка и основното практическо обучение.

Учебната зала е обзаведена с 12 места за обучение на курсисти, разполагаме със собствена материална база за обучение по  професии - кабинет по теоритична и практически занятия по всички специалности.

Имаме сключени договори с фирми и организации за провеждане на обучения по практика и осигуряване на стажуване на завършили курсисти от различни професионални направления. По желание на работодатели обученията могат да се провеждат и на работното място на курсистите.

Давай наставления само на този, който търси знания, след като е открил своето невежество.

Конфуций