Записване за обучение Печат

 

За да се запишете в курс, свържете се с ЦПО „Прогрес и Знание” на посочените в „Контакти” телефони или или пишете на ел. поща:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   преди да внесете таксата, за да проверите за налични места.

За да се запишат в курс кандидатите одобрени за обучение е необходимо:

1. Да внесете таксата за обучение по разплащателната сметка на "Прогрес и Знание" и да запазите вносната бележка.

2. Да подготвите необходимите документи:

· Документ за самоличност

· Копие от вносна бележка за платена такса за обучение

· Копие от завършено средно или висше образование или клас от средното образование

· Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата

· Три  снимки - за придобиване на степен на квалификация или една снимка - за част от професия

· Попълнен "Личен картон" по образец на МОН /попълва се на място/

· Молба за явяване на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация /попълва се на място/

 

Банкова сметка на Центъра:

„Прогрес и Знание” ЕООД

IBAN : BG85BUIB98881032632400

Bic : BUIBBGSF

Банка - Сибанк

Клон - Раковски

Офис - Люлин

Основание на превода: Такса курс /упоменава се типа курс и програма/

 

Съгласно правилника на Центъра:

Чл. 33. Приемането на кандидатите за курсисти се извършва по документи и събеседване, проведено от Директора на Центъра или упълномощено от него лице.

Чл. 34. Ако учебната документация на курса предвижда полагането на входящ тест за установяване на входящото образователно и/или квалификационно равнище, Центърът организира и провежда входящ тест, но не по-късно от 3 работни дни преди началото на курса.

Чл. 35. /1/ До участие в курса се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията и са издържали успешно входния тест.

/2/ Сформират се групи от обучаеми със сходни входящи знания и умения на кандидатите.

Чл. 36. Подборът на кандидатите за курсове, организирани по заявки или възложени от потребители на кадри се извършва от заявителя като при необходимост Центъра може да окаже методическа и експертна помощ.